Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé idézi Magyarországot, amiért az az uniós állásponttal ellentétesen szavazott. Pontosabban Magyarország az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a kannabisz és a kannabiszhoz kapcsolódó anyagok jegyzékbe vételére vonatkozó ajánlásai kapcsán kialakított, az (EU) 2021/3 tanácsi határozatban rögzített uniós állásponttal ellentétesen szavazott.

Ezen felül két másik, Magyarországra vonatkozó döntést is hozott az Európai Bizottság: a Bizottság több országgal, így Magyarországgal szemben is keresetet indít az Európai Unió Bíróságán a visszaélést bejelentő személyek védelmével kapcsolatban.

Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelméről szóló irányelv előírja a tagállamok számára, hogy biztosítsanak jól működő csatornákat ahhoz, hogy a bejelentők mind a magánszektorból, mind a közszférából bizalmas módon jelenthessék be az uniós szabályok megsértését, garantálva ezáltal a megtorlás elleni hatékony védelmet. A Bizottság úgy határozott, keresetet indít nyolc tagállammal szemben az Európai Unió Bíróságán, mivel azok vagy nem hozták meg az irányelvet a jogrendjükbe átültető nemzeti intézkedéseket, vagy elmulasztották azok bejelentését.

A harmadik döntés szerint szintén bíróság elé idézik Portugália és Horvátország mellett Magyarországot, „a megújuló energia használatának előmozdítására vonatkozó uniós szabályok átültetésének elmulasztása miatt”. A Bizottság ezáltal jogi lépéseket tesz annak érdekében, hogy Unió-szerte biztosítsa a fejlődést a megújuló energia terén, illetve hogy csökkenjen az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, az energiafüggőség és a magas árak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *