Sikeresen feltörték a kódot, amelyet I. (Stuart) Mária skót királynő használt az 1578 és 1584 között írott leveleinek titkosítására. A királynő olyan kiváló rejtjelezést használt, hogy a levelekről sokáig azt sem sejtették, hogy bármi közük lenne hozzá, a Francia Nemzeti Könyvtárban (Bibliotheque nationale de France, BnF) tizenhatodik századi itáliai ügyekkel foglalkozó dokumentumokként katalogizálták őket.

Mint kiderült, a most megfejtett levelek java részét Mária Michel de Castelnau de Mauvissiere-nek, az angliai francia nagykövetnek írta. A kutatók már régóta gyanították, hogy Castelnau és a királynő leveleztek egymással, de erre csak más dokumentumok alapján következtettek, maguknak a leveleknek nyoma veszett. Az már a korabeli angolok számára is nyílt titoknak számított, hogy Stuart Mária 18 éves angliai raboskodása alatt élénk levelezésben állt a külvilággal, de a csatornáit sokáig nem sikerült leleplezniük.

Nem minden levél jutott ki

A királynő néhány levelét sikerült ugyan elfogni, másokat csak visszaküldtek a számára, de még így is maradt elég szövetségese ahhoz, hogy titokban kijuttathassa a mintegy ötvenezer szót tartalmazó leveleket a rabságból. A most megfejtett levelek közül az utolsó valamikor az 1584-es évek közepe táján születhetett, és az utolsó sikeresen kézbesített küldemények közé tartozhatott – nem sokkal később, 1585-ben a királynő őrizetét szigorították, mert a kevésbé sikeresen feladott üzenetek között bizonyítékot találtak rá, hogy jóváhagyását adta I. Erzsébet angol királynő meggyilkolásához.

Az ezt bizonyító levelet Lord Walsingham, Erzsébet egyik minisztere fogta el, amikor egy kettős kémet helyezett el Mária megbízhatónak hitt emberei között. Az egyik utolsónak hitt levelében a királynő megköszönte francia szövetségesének az eddigi fáradozásait, és biztosította róla, hogy ha kiszabadul a fogságból, méltón meg fogja jutalmazni a szolgálataiért. Erre már nem kerülhetett sor, Máriát 1587 február 8-án, kereken 436 évvel ezelőtt lefejezték.

Az elmúlt száz év legnagyobb felfedezése

A kódot George Lasry kriptográfus, Norbert Biermann zongorista és zeneprofesszor és Satoshi Tomokiyo fizikus fejtették meg. A szöveget franciául írták, és Lasryék szerint a levelek több ember kezén is keresztülmentek, mire megérkeztek a címzetthez, útközben pedig többször le is másolták őket.

Máriát az angliai és a skót katolikusok is támogatták, a protestánsok viszont úgy gondolták, hogy fenyegetést jelent az angol trónra. Ebben persze volt is valami, Mária több katolikus lázadási kísérletet is támogatott, ennek legfőbb módja – mivel élete java részét először skóciai, majd angliai rabságban töltötte – pedig a rejtjelezett levelek használata volt.

John Guy, Stuart Mária egyik legelismertebb kortárs szakértője az elmúlt száz év legnagyobb szenzációjának nevezte a felfedezést. Lasryék szerint a levelekben található utalások alapján valószínű, hogy vannak még felfedezetlen rejtjelezett küldemények, de hogy azok előkerülnek-e valaha, azt nem lehet tudni.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *