• Több budai kerület gyerekorvosai fogtak össze, miszerint februártól nem adnak ki több igazolást, hogy legyen idő és lehetőség az érdemi betegellátásra.
  • Az orvosok nyilatkozata szerint a szülőnek kellene igazolnia a gyerek betegségét és hiányzását, ennek elfogadásához mindössze az iskolák házirendjét kellene módosítani.
  • A házirend módosítását csak a fenntartó, vagyis a tankerületi központ engedélyével lehet megtenni.
  • A tankerület szerint a házirend nem módosítható, pláne nem év közben.

„Mint az utóbbi időben többször is jeleztem, továbbra is változást szeretnénk elérni a felesleges és értelmetlen orvosi igazolásokkal kapcsolatban. (…) Az orvosi igazolások megszüntetése pont az a célt szolgálja, hogy legyen idő és lehetőség az érdemi betegellátásra, illetve a kérdések megválaszolására és tanácsadásra. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évek sok próbálkozása, egyeztetése nem hozott eredményt, helyi kezdeményezéseket és lépéseket kell tennünk. Az utóbbi hónapokban több régióban sikerült elérni, hogy az oktatási-nevelési intézmények házirendjének megváltoztatásával betegség esetén elegendő a szülői nyilatkozat a hiányzás igazolására. Most januártól kezdődően pedig újabb budapesti kerületekben szüntették be az orvosi igazolásokat” – ezt a levelet küldte körbe januárban több budai házi gyerekorvos a szülőknek, bejelentve, hogy úgy döntöttek, nem tudnak a továbbiakban igazolásokat kiadni.

A gyerekorvosok nyilatkozata szerint a jogszabályi háttér lehetőséget ad arra, hogy az oktatási-nevelés intézmények a saját házirendjükben szabályozzák az igazolásokat, betegségek esetére is, emiatt azt javasolták az intézményvezetőknek, vezessék be a szülői nyilatkozatokat a hiányzások igazolására. Az erről szóló levelet elküldték az intézményvezetőknek és az intézményeket fenntartó tankerületi központnak is:

„A gyermekorvos mind a személyes, mind a telemedicinális ellátás során a szülő észlelésére és beszámolójára hagyatkozik azon tünetek, panaszok esetén, amelyek az orvosi vizsgálat alkalmával esetleg nem is észlelhetőek (pl. hányás, hasmenés, köhögés, orrfolyás, láz, fejfájás, hasfájás, menstruációs fájdalom). A tünetek fennállásáról, illetve azok megszűnéséről tehát az orvos a szülőtől kap információt, vagyis mindezen vonatkozásokban a felelősség is a szülőé. Könnyen belátható az is, hogy hétvégét vagy oktatási szünetet megelőző napon kiadott orvosi igazolás csupán az éppen aktuális állapotot rögzítheti, semmiképpen nem tudja azt garantálni, hogy a gyermeknél a hétvégén/szünetben nem alakulnak ki a közösségbe történő visszatérést kizáró tünetek. Kizárólag a szülő tudja megítélni, hogy egy adott munkanap reggelén a gyermek az állapota alapján közösségbe engedhető-e. A fentieket igazolja az is, hogy még a COVID-19 járvánnyal kapcsolatban érvényes eljárásrendekben is szerepeltek olyan kritériumok a közösségbe való visszaengedhetőséggel kapcsolatban, amelyeket kizárólag a szülő nyilatkozata alapján tudhattunk, orvosi vizsgálattal teljes mértékben bizonyíthatatlanok (pl. a tünetek megjelenése óta eltelt napok száma, a láztalanság fennállása, a teljes tünetmentesség)” – írták a levélben, hozzátéve, mindezekből jól látszik, hogy az orvosi igazolások rendszere „olyan előírás, amely orvosszakmai szempontból teljesen indokolatlan”.

Az indokolatlansága mellett „jogtalan gyakorlatnak” is látják, „hiszen az orvosnak szakmai és büntetőjogi felelőssége tudatában olyan dologról kell kiállítania igazolást, amelynek valóságtartalmáról nem tud meggyőződni”.

Levelükben külön hangsúlyozzák, hogy az orvosi igazolások nem alkalmasak arra, hogy az indokoltan hiányzások, „lógások” számát csökkentsék, mivel a gyerek vagy a szülő orvos akkor is megszerezheti az igazolást, ha valótlan és ellenőrizhetetlen dolgot mond. A gyerekorvosok úgy gondolják, a felelősséget emiatt a szülőnek kell viselnie, ami éppen akkor kérhető számon, „ha nem fedezi egy »pecsétes papír«”.

Miután a hatályos 20/2012-es EMMI rendelet 51.§ 2/b pontja kimondja, hogy a betegség miatt történő hiányzás igazolásának módját a házirendben is meg lehet határozni, azt kérték az intézményvezetőktől, módosítsák az iskolák házirendjét, hogy a betegség esetén történő hiányzásokat a szülő is igazolhassa.

A fentiek miatt az érintett gyerekorvosok közölték, hogy praxisaikban 2023. február 13-ától nem fognak kiadni „nevelési-oktatási intézmény számára orvosi igazolást”, és a továbbiakban „az orvosi rendeléseken az érdemi betegellátást, valamint a megelőzést, egészségnevelést” tekintik feladatuknak. Az egyik érintett budapesti iskolában az egyik osztályfőnök úgy fogalmazott, ez „patthelyzet”, mivel a szülői igazolások elfogadásához az iskoláknak házirendet kellene módosítani, amit csak a fenntartó engedélyével tehetnek meg. Az iskolát fenntartó tankerületi központtól viszont azt a választ kapták, hogy a házirendet nem lehet módosítani, pláne nem év közben, de elfogadják a szülői nyilatkozatot, ha azt a szülők lepecsételtetik az orvossal. Vagyis a gyerekorvosoknak továbbra is foglalkozniuk kellene az igazolásokkal. A fő probléma így megoldatlan marad, miután az érintett iskolában továbbra sem fogadhatnak el háromszor három napnál több szülői igazolást, márpedig a házirend szerint tíz igazolatlan nap után az intézménynek jeleznie kell a hiányzásokat a gyerekvédelem felé, amely nyilvánvalóan nincs felkészülve több ezer vagy tízezer gyerek igazolatlanjainak kivizsgálásra.

Az ügyben több tankerületi központot is kerestünk, hogy választ kapjunk a kérdéseinkre,

  • van-e lehetőség az iskolák házirendjén módosítani, akár év közben is,
  • van-e bármilyen terv akár egységesen módosítani a házirendeken, hogy igazolni tudják a szülők az orvos pecsétje nélkül is a hiányzásokat,
  • illetve mit tehet a szülő abban az esetben, ha az orvos nem ad ki igazolást a fent említett okok miatt, ellenben az intézmény nem fogadja el a szülői igazolást.

Kérdéseinkre cikkünk megjelenéséig egyik központtól sem kaptunk válaszokat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *