A tibeti kisebbségből mintegy egymillió gyermeket érint a kínai kormány politikája, amelynek célja a tibetiek kényszerű kulturális, vallási és nyelvi asszimilációja. Ennek érdekében a gyermekeket elszakítják a családjuktól és bentlakásos iskolákba küldik őket – figyelmeztettek ma az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának szakértői. Úgy vélik, hogy a tibeti gyermekek számára létrehozott bentlakásos iskolarendszer szemben áll a nemzetközi emberi jogi normákkal.

Ezekben az iskolákban a tananyag és a környezet is a többségi han kultúrára épül, a tankönyvek tartalma szinte kizárólag a han diákok tapasztalatait tükrözi. A tibeti gyerekeknek mandarin nyelven kell elvégezniük az iskolát, amelyek nem nyújtanak érdemi tananyagot népcsoportjuk nyelvéről, történelméről és kultúrájáról. „Ennek eredményeképpen a tibeti gyerekek elveszítik anyanyelvi tudásukat és azt a képességüket, hogy szüleikkel és nagyszüleikkel könnyen kommunikáljanak tibeti nyelven, ami hozzájárul az asszimilációjukhoz és erodálja az identitásukat” – mondták a szakértők.

Bár Kína más részein is léteznek bentlakásos iskolák, ezek aránya a tibeti kisebbség által lakott területeken sokkal magasabb, és az utóbbi években egyre nőtt a számuk. Míg országos szinten az internátusban tanulók aránya meghaladja a 20 százalékot, addig az ENSZ információi szerint a tibeti gyerekek túlnyomó többsége, összesen közel egymillió gyerek bentlakásos iskolában tanul. Ezt úgy éri el a kínai kormány, hogy bezárják a vidéki iskolákat, a városi vagy megyei szintű iskolákban viszont szinte kizárólag mandarin nyelven tanítanak és beszélnek, és általában bentlakást követelnek a gyerekektől.

Az ENSZ szakértői szerint a politika ellentétes a diszkrimináció tilalmával, valamint a tibeti nép oktatási, nyelvi és kulturális jogaival, vallás- és hitszabadságával és más kisebbségi jogaival.

2021 augusztusában a kínai Etnikai Ügyek Központi Konferenciája felszólította az összes etnikai csoportot, hogy vezérelve legyen, hogy mindig a kínai nemzet érdekeit helyezze mindenek fölé. „Ez a felhívás újra megerősítette az egységes kínai nemzeti identitáson alapuló modern és erős szocialista állam felépítésének gondolatát. Ebben az összefüggésben a tibeti nyelv és kultúra népszerűsítésére irányuló kezdeményezéseket a jelentések szerint elfojtják, és a tibeti nyelv és oktatás mellett kiálló egyéneket üldözik” – mondták az ENSZ szakértői.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *